Om Oss

Danigo AB bildades 2004. Syftet var att vi ville något mera, något lite bättre, lite enklare, både för företaget och för våra uppdragsgivare. Vi har sedan dess målmedvetet satsat på fastighetsservice & fastighetsförvaltning hos små som stora företag samt fastighetsägare.